GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

SJCE là Nơi Cung Cấp Điện Mới của Chúng Ta

San José Clean Energy, hay SJCE, là nơi cung cấp điện mới của Thành Phố San José—dẫn chúng ta đến tương lai xanh hơn. Chúng tôi là ban Năng Lượng Cộng Đồng của Thành Phố San José, hết lòng tạo dựng tương lai bền vững cho khách hàng và cộng đồng. SJCE là một phần trong chương trình Climate Smart San José, là chương trình hành động vì khí hậu của thành phố.

Hội Đồng Thành Phố San José đồng lòng bỏ phiếu để lập SJCE vào tháng Năm 2017 và chúng tôi đã bắt đầu phục vụ cư dân và doanh nghiệp vào tháng 2 Năm 2019.

About Us Image

cars off road icon
Giảm giá lãi suất 1% của SJCE cộng thêm lên tới hơn 3 triệu đô la tiền tiết kiệm trên toàn cộng đồng mỗi năm

Với SJCE, thành phố của chúng ta sẽ bắt đầu giảm được 18 phần trăm khí khải nhà kính từ quá trình phát điện. 

TẤT CẢ DOANH THU VẪN Ở NGAY ĐÂY TẠI SAN JOSÉ. CHÚNG TÔI DO CỘNG ĐỒNG “SỞ HỮU.”

Chúng tôi không phải tính thêm để thu lợi nhuận hay trả cổ tức cho cổ đông, điều này làm cho giá cả của chúng tôi cạnh tranh và ổn định. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ đầu tư vào các chương trình địa phương, như dự án phát năng lượng sạch và tiết kiệm năng lượng, tạo việc làm và giá trị cho tất cả các cư dân tại San José.

competetive prices icon
GIÁ CẢ CẠNH TRANH

Chúng tôi không tính thêm tiền để thu lợi nhuận hay trả cổ tức, làm cho giá cả của chúng tôi cạnh tranh và ổn định

competetive prices icon
ĐẦU TƯ ĐỊA PHƯƠNG

Chúng tôi đầu tư vào các chương trình địa phương, như các dự án tạo năng lượng sạch có thể tái tạo và tiết kiệm năng lượng

CỘNG ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

SJCE do Hội Đồng Thành Phố San José, với ý kiến từ Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng điều hành. Tất cả các buổi họp đều có công chúng tham gia.

  • Hội Đồng Thành Phố họp vào 1:30 trưa mỗi thứ Ba tại Tòa Đô Chánh.
  • Ủy Ban Cố Vấn họp hàng tháng tại Tòa Đô Chánh.

 

KHÁI NIỆM ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH

Cộng đồng khắp California đang được lợi từ những nơi cung cấp điện do địa phương kiểm soát: gần 2 triệu cư dân và doanh nghiệp đã tiết kiệm trên $89 triệu và lấy tương đương gần 200,000 chiếc xe ra khỏi đường mỗi năm. Có mười hãng năng lượng Northern California tương tự như San José Clean Energy.