NÂNG CẤP LÊN TOTALGREEN

Được 100% năng lượng tái tạo

Quý vị giờ đây có thể chọn trước TotalGreen, dịch vụ phát điện tái tạo 100% của San José Clean Energy (SJCE). Khi dịch vụ SJCE bắt đầu vào tháng Hai, 2019, thì điện của quý vị sẽ được phát từ trang trạng gió và mặt trời không cacbon.

TotalGreen là cách đơn giản, tiết kiệm cho quý vị để giảm tác động xấu lên quả đất của chúng ta. Khi chọn TotalGreen thì mỗi nhà sẽ tốn thêm khoảng trung bình $5-10 mỗi tháng, giống như tốn khoảng một hay hai tách cà phê.

Khách hàng xài năng lượng mặt trời: Nếu hiện tại đã sử dụng năng lượng mặt trời thì quý vị sẽ không tự động được ghi danh vào dịch vụ SJCE GreenSource vào tháng Hai, 2019. Nhưng quý vị có thể ghi danh hôm nay bằng cách chọn trước TotalGreen, lựa chọn 100% tái tạo của chúng tôi.

Khách hàng có mức giá đặc biệt: Nếu quý vị tham gia vào chương trình CARE (California Alternate Rates for Energy), FERA (Family Electric Rate Assistance) hoặc Medical Baseline Allowance thì những chương trình này tiếp tục áp dụng cho quý vị với tư cách là khách hàng SJCE và có thể nâng cấp lên TotalGreen nếu muốn.

GIÁ, ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TOTALGREEN