NÂNG CẤP LÊN TOTALGREEN

Được 100% năng lượng tái tạo

Quý vị giờ đây có thể chọn trước TotalGreen, dịch vụ phát điện tái tạo 100% của San José Clean Energy (SJCE). Khi dịch vụ SJCE bắt đầu vào tháng Hai, 2019, thì điện của quý vị sẽ được phát từ trang trạng gió và mặt trời không cacbon.

TotalGreen là cách đơn giản, tiết kiệm cho quý vị để giảm tác động xấu lên quả đất của chúng ta. Khi chọn TotalGreen thì mỗi nhà sẽ tốn thêm khoảng trung bình $5 mỗi tháng, giống như tốn khoảng một hay hai tách cà phê.

GIÁ, ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TOTALGREEN