THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆCHÚNG TÔI MUỐN LẮNG NGHE Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy xem phần Những Câu Hỏi Thường Gặp.

Quý vị có thể thực hiện nhiều yêu cầu dịch vụ trực tuyến, bao gồm nâng cấp TotalGreen hoặc từ chối nhận nguồn năng lượng rẻ và sạch hơn.

Quý vị vẫn còn thắc mắc? Xin cứ liên hệ đến chúng tôi:

 

Những Thẩm Vấn Truyền Thông

Đối với những thẩm vấn truyền thông, vui lòng liên hệ đến Zach Struyk, Phó Giám Đốc, theo zachary.struyk@sanjoseca.gov hoặc 408-535-4868.

Thông cáo báo chí