Các thắc mắc thường gặp (FAQ)

Tổng Quát
Các Lựa Chọn Năng Lượng
Ghi Danh và Không Tham Gia
Mức Giá và Tính Tiền
Năng Lượng Mặt Trời trên Mái Nhà
Các Khách Hàng Thương Mại

San José Clean Energy là nơi cung cấp dịch vụ phát điện mới do địa phương kiểm soát, phi lợi nhuận cho các cư dân và doanh nghiệp tại Thành Phố San José. Chúng tôi sẽ cung cấp các lựa chọn năng lượng sạch, không cacbon cho khách hàng tư gia và thương mại với mức giá cạnh tranh, từ những nguồn năng lượng như mặt trời, gió và thủy điện. Chúng tôi lấy nguồn điện từ các khách hàng và PG&E cung cấp điện trên đường dây tiện ích hiện tại, và tiếp tục bảo dưỡng, cung cấp dịch vụ khách hàng và tính tiền như đã từng làm trước đây.

Là một ban của thành phố, bất cứ lợi tức nào vượt quá chi phí sẽ được sử dụng để mang lợi ích cho cộng đồng chúng tôi phục vụ.

Cho đến nay, PG&E là nơi cung cấp điện duy nhất tại San José. Vào 2002, Đạo Luật California 117 lập Kết Hợp Lựa Chọn Cộng Đồng (Community Choice Aggregation, hay CCA), một cách thức mới để các cộng đồng California cung cấp nhiều lựa chọn cung cấp điện cho các cư dân và doanh nghiệp địa phương. Thành phố hay nhóm góp phần (tập hợp) nhu cầu điện từ các cư dân và doanh nghiệp trong khu vực và mua điện cho họ. CCA cung cấp điện sạch hơn, không cacbon. SJCE là CCA mới cho Thành Phố San José và chúng tôi là thành phố lớn nhất trong quận điều hành CCA.

Không, chúng tôi là đối tác cung cấp dịch vụ điện. SJCE thay thế các dịch vụ phát điện của PG&E bằng dịch vụ phát điện được địa phương và công chúng kiểm soát. Chúng tôi mua điện sạch, không cacbon cho quý vị, sau đó PG&E phân phối đến tư gia và doanh nghiệp của San José. PG&E tiếp tục cung cấp dịch vụ khách hàng và tính tiền, bảo dưỡng đường dây và sửa chữa điện. PG&E cũng cung cấp tất cả các dịch vụ khí thiên nhiên.

Có, độ đáng tin cậy vẫn như nhau. SJCE cung cấp dịch vụ phát điện, nhưng PG&E vẫn có trách nhiệm truyền điện, phân phối, tính tiền và phục vụ, và tiếp tục bảo dưỡng hệ thống phân phối điện như họ thường làm.

Là một ban của Thành Phố, SJCE do Hội Đồng Thành Phố San José điều hành, bảo đảm minh bạch công khai. Còn có Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng. Hội Đồng Thành Phố sẽ họp hàng tuần và Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng họp hàng tháng. Tất cả các buổi họp đều công khai cho công chúng, và quý vị luôn được khuyến khích cho biết ý kiến.

Không. SJCE hoàn toàn do doanh thu nhận được từ khách hàng tài trợ.

Không. SJCE do Thành Phố San José “sở hữu” và là một ban của Thành Phố gọi là Năng Lượng Cộng Đồng. Không có cổ đông do đó tất cả doanh thu đều giữ tại đây. Chúng tôi không phải tính thêm tiền để thu lợi nhuận hay trả cổ tức, điều này làm cho giá cả của chúng tôi cạnh tranh dù năng lượng tái tạo mắc tiền hơn, và giúp chúng tôi đầu tư vào các dự án phát năng lượng sạch tại địa phương.

Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số miễn phí 833-432-2454 nếu có thắc mắc về San José Clean Energy. Quý vị cũng có thể gởi điện thư cho chúng tôi tại customerservice@sanjosecleanenergy.org. Nếu quý vị có thắc mắc về PG&E, xin gọi cho PG&E theo số 1-800-743-5000.