Các thắc mắc thường gặp (FAQ)

Tổng Quát
Ngắt điện an toàn công cộng PG & E
Các Lựa Chọn Năng Lượng
Ghi Danh và Không Tham Gia
Mức Giá và Tính Tiền
Năng Lượng Mặt Trời trên Mái Nhà
Các Khách Hàng Thương Mại

SJCE cung cấp các dịch vụ phát điện tái tạo và không cacbon với giá rất cạnh tranh so với các nguồn năng lượng truyền thống từ PG&E, dù năng lượng tái tạo có xu hướng mắc tiền hơn. Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý vị mức giá ổn định và phải chăng, và giữ giá càng thấp càng tốt cho tất cả các khách hàng của chúng tôi. Xin xem trang Mức Giá Tư Gia và trang Mức Giá Thương Mại.

Không. PG&E phải cung cấp mức giá như nhau cho tất cả các khách hàng tại khu vực dịch vụ của họ.

Không. Chúng tôi làm việc chung với PG&E do đó quý vị chỉ nhận một hóa đơn từ PG&E mỗi tháng. Khác biệt duy nhất là quý vị sẽ thấy có một mục phát điện từ San José Clean Energy trên hóa đơn PG&E. SJCE tiến phí khi phát điện cho quý vị dùng. Khi quý vị bắt đầu được phát điện từ SJCE, thì chi phí phát điện trước đây cho PG&E thay vì cho SJCE. PG&E sẽ tiếp tục tính tiền truyền điện và cung cấp điện, cũng như chi phí điều quy và thực hiện chương trình, theo cùng mức giá họ luôn tính. Không có tính hai lần cho chi phí phát điện.

Thành phố San José đề ra mức giá theo mục tiêu đã thỏa thuận của chương trình và chi phí của hợp đồng năng lượng trong thời gian này. Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi bao gồm giá cả ổn định và phải chăng, do đó mức giá của quý vị sẽ luôn càng cạnh tranh với mức giá của PG&G càng tốt. Mức giá được lập ra, bàn thảo, đánh giá và chấp thuận tại những buổi họp công cộng, tại những buổi họp này công chúng được khuyến khích lên tiếng và cho ý kiến phản hồi.

Hội Đồng cam kết cung cấp năng lượng sạch nhất với mức giá cạnh tranh nhất có thể được. Giá điện sẽ không dao động. Là cơ quan công cộng, nhiệm vụ của SJCE là phục vụ và mang lại lợi ích cho tất cả các cư dân và doanh nghiệp trong Thành Phố. Chúng tôi không có cổ đông cần phục vụ, điều này giúp chúng tôi giữ mức giá thấp hơn. Chúng tôi làm việc cho quý vị, khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi dự tính mức giá phát điện của SJCE lập vào tháng Sáu, 2018 vẫn còn hiệu lực cho đến mùa Xuân 2020.

Có CARE, FERA và Medical Baseline có sẵn cho các khách hàng của SJCE, cũng như các khách hàng PG&E, và giảm giá như nhau bất kể quý vị sử dụng dịch vụ nào. Khách hàng ghi danh vào SJCE tiếp tục tự động được giảm giá CARE, FERA, và Medical Baseline trong chi phí cung cấp của PG&E; không cần nộp đơn xin lại. Phải ghi danh hay gia hạn CARE, FERA, và Medical Baseline mới, thông qua trung tâm dịch vụ khách hàng hay mạng lưới của PG&E như thường lệ.

Yes, SJCE customers are still eligible for PG&E's electric vehicle rebate since they remain PG&E customers for electricity delivery service. Learn more about the $800 rebate.

Có Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California cho phép PG&E thâu thập lệ phí (gọi là lệ phí hàng hóa công cộng) từ tất cả các khách hàng để tài trợ cho các chương trình khuyến khích tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo. PG&E vẫn sẽ thâu thập những lệ phí này và khách hàng của SJCE có thể được tiền khuyến khích và dịch vụ này.

Tất cả lệ phí và chi phí được tính vào tiến trình định mức giá của SJCE để tổng cộng, khách hàng vẫn tiết kiệm được tiền so với mức giá của PG&E. PG&E tính lệ phí Điều Chỉnh Chênh Lệch Phí Điện (Power Charge Indifference Adjustment, hay PCIA) cho khách hàng của SJCE, đôi khi còn gọi là “lệ phí thoát” và Phụ Phí Hàng Hóa. Cả hai được tính dựa theo số kW giờ sử dụng mỗi tháng. PCIA bảo đảm rằng khách hàng của SJCE trả sự chênh lệch giữa những gì PG&E trả cho lượng điện ký hợp đồng để phục vụ họ trước khi họ đổi sang SJCE, và giá thị trường hiện tại cho lượng điện này. Đối với phần lớn khách hàng của SJCE, PCIA tính theo hiện tại là hai hoặc ba xu mỗi kW giờ, tùy theo khi nào quý vị chuyển đổi và quý vị là khách hàng tư gia hay thương mại. PG&E ước định những lệ phí khác như lệ phí không bỏ qua và thuế giống y như cho các khách hành được dịch vụ phát điện từ SJCE hay PG&E.

SJCE chỉ cung cấp dịch vụ phát điện; chúng tôi không liên quan gì trong dịch vụ đo số điện. Chúng tôi không kiểm soát việc khách hàng có được Đồng Hồ Khôn Ngoan từ PG&E hay không. Nếu quý vị muốn không dùng Đồng Hồ Khôn Ngoan thì xin liên lạc trực tiếp với PG&E theo số 1-800-743-5000.

Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số miễn phí 833-432-2454 nếu có thắc mắc về San José Clean Energy. Quý vị cũng có thể gởi điện thư cho chúng tôi tại customerservice@sanjosecleanenergy.org. Nếu quý vị có thắc mắc về PG&E, xin gọi cho PG&E theo số 1-800-743-5000.