NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ

QUÝ VỊ CÓ HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI? QUÝ VỊ SẼ ĐƯỢC GHI DANH VÀO NĂM 2020

Nếu quý vị đã có hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà vào Tháng Hai năm 2019, chúng tôi tạm hoãn ghi danh vào Chương Trình Năng Lượng Sạch của San José (San José Clean Energy, SJCE) cho đến năm 2020.

Cuộn xuống để tìm hiểu thêm về chương trình Đo Tổng Năng Lượng (Net Energy Metering, NEM) của SJCE và việc ghi danh của quý vị.

Nếu quý vị đang nghĩ về việc lắp đặt năng lượng mặt trời cho nhà mình, hãy xem hướng dẫn theo từng bước của chúng tôi và tìm hiểu về các mức giảm giá cũng như ưu đãi trên trang web Going Solar của chúng tôi.

solar installation

 

CÁC QUYỀN LỢI TỪ CHƯƠNG TRÌNH NEM CỦA SJCE

Chương trình Đo Tổng Năng Lượng (NEM) của chúng tôi cũng giống như chương trình của PG&E, cùng với một vài quyền lợi bổ sung:

 • Tùy chọn thanh toán hóa đơn theo tháng hoặc theo năm
 • Mức giá Bù Trừ Tổng Điện Dư của SJCE sẽ cao hơn PG&E 25% đối với những khách hàng được xác định là đối tượng phát điện thuần hàng năm (thiết lập hàng năm; hiện tại là $0.03552 cho mỗi kWh)
 • Dịch vụ của SJCE không ảnh hưởng đến chính sách giá hay tình trạng NEM kế thừa của quý vị và SJCE còn có ưu đãi đối với toàn bộ chính sách giá của PG&E
 • Tùy chọn nhận 100% năng lượng tái tạo với TotalGreen
  • Nếu quý vị là khách hàng TotalGreen, mức phí bảo hiểm bổ sung $0.01/kWh sẽ được áp dụng đối với trường hợp quý vị kéo điện năng từ lưới điện về cũng như sản xuất và tải điện trở lại lưới điện.

Hãy xem các điều khoản và điều kiện chương trình NEM của chúng tôi.

 

CHƯƠNG TRÌNH NEM HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Có một đồng hồ đặc biệt theo dõi sự khác biệt giữa lượng điện năng mà tấm pin mặt trời của quý vị tạo ra và lượng điện năng quý vị sử dụng trong mỗi chu kỳ tính hóa đơn. Khi các tấm pin của quý vị tạo ra lượng điện năng nhiều hơn mức quý vị sử dụng thì quý vị sẽ nhận được điểm phát điện trên hóa đơn của mình. Điểm phát điện trên hóa đơn sẽ được chuyển sang (các) kỳ thanh toán tiếp theo trong suốt Kỳ Điều Chỉnh Hàng Năm (Tháng Tư năm nay đến Tháng Tư năm sau) cho đến khi các điểm phát điện đó được thanh toán hết.

how NEM works in Vietnamese

Kỳ Điều Chỉnh Hàng Năm

Mức điều chỉnh được quyết toán hàng năm cho tổng chi phí và điểm phát điện trong tài khoản của quý vị. Tổng chi phí sẽ được áp dụng và tổng điểm phát điện sẽ được đặt bằng không.

 • Người Tiêu Dùng Ròng là khách hàng mà các tấm pin của họ tạo ra lượng điện năng ít hơn mức họ tiêu thụ trong kỳ điều chỉnh hàng năm
 • Người Phát Điện Ròng là khách hàng mà các tấm pin của họ tạo ra lượng điện năng nhiều hơn mức họ tiêu thụ

Các khách hàng Người Phát Điện Ròng của SJCE trong Kỳ Điều Chỉnh Hàng Năm sẽ được thanh toán cho phần năng lượng dư thừa theo mức giá Bù Trừ Tổng Điện Năng (hiện là $0.03552 cho mỗi kWh) – cao hơn 25% so với mức giá của PG&E.

Ngày Điều Chỉnh

Khi quý vị đã ghi danh dịch vụ SJCE, quý vị sẽ có hai ngày điều chỉnh: một ngày với PG&E, cơ quan vẫn là nhà cung cấp dịch vụ điện năng của quý vị, và một ngày với SJCE, là nhà cung cấp sản xuất điện năng mới của quý vị.

Ngày điều chỉnh của PG&E sẽ là ngày quý vị ghi danh với SJCE. Vào ngày đó, các khoản phí và điểm phát điện tổng của quý vị cho việc cấp điện và các khoản phí bắt buộc phải trả sẽ được quyết toán.

Ngày điều chỉnh của SJCE sẽ là ngày tính hóa đơn Tháng Tư của quý vị, khi các khoản phí và điểm phát điện tổng của quý vị cho việc phát điện sẽ được quyết toán. Đối với những khách hàng mới, kỳ điều chỉnh hàng năm cho năm đầu tiên tham gia sẽ gồm khoảng thời gian bắt đầu từ ngày khách hàng bắt đầu dịch vụ SJCE vào ngày thanh toán Tháng Tư của khách hàng. Trong các trường hợp khách hàng mới sử dụng dịch vụ của SJCE ít hơn 10 chu kỳ thanh toán của kỳ điều chỉnh hàng năm đầu tiên, thì kỳ điều chỉnh hàng năm sẽ được kéo dài thêm đến ngày thanh toán hóa đơn Tháng Tư tiếp theo.

Thanh toán hóa đơn

Các mức phí của SJCE sẽ được bao gồm trong bảng kê hàng tháng của PG&E cho quý vị.

Theo mặc định, các khách hàng NEM cư dân và không phải cư dân dạng A1 của SJCE sẽ được tính hóa đơn hàng năm và nhận được bảng kê năng lượng hàng tháng. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán hóa đơn hàng tháng bằng cách gọi tới số (833) 432-2454.

 

GHI DANH NĂM 2020

Nếu quý vị đã có hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà vào Tháng Hai năm 2019, chúng tôi tạm hoãn ghi danh vào Chương Trình Năng Lượng Sạch của SJCE cho đến năm 2020. Nếu quý vị đã trở thành khách hàng của SJCE vào Tháng Hai năm 2019 và đã lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, quý vị vẫn là khách hàng của chúng tôi và đã được ghi danh vào chương trình NEM của chúng tôi.

Lịch trình

Nếu tháng điều chỉnh NEM của PG&E cho quý vị là: Ngày ghi danh SJCE theo lịch trình của quý vị là:
Tháng Ba, Tháng Tư hoặc Tháng Năm năm 2020 Giai đoạn 1 – Tháng Tư năm 2020
Tháng Sáu, Tháng Bày hoặc Tháng Tám năm 2020 Giai đoạn 2 – Tháng Bảy năm 2020
Tháng Chín, Tháng Mười hoặc Tháng Mười Một năm 2020 Giai đoạn 3 – Tháng Mười năm 2020
Tháng Mười Hai 2020, hoặc Tháng Một hay Tháng Hai năm 2021 Giai đoạn 4 – Tháng Một năm 2021

 

Sẽ có năm thông báo ghi danh được gửi qua thư tới cho quý vị:

 • Vào Tháng Một năm 2020, quý vị sẽ nhận được một bức thư năm 2020 giải thích về lịch trình ghi danh của SJCE và chương trình NEM.
 • Trong khoảng thời gian 60 ngày trước khi quý vị ghi danh, quý vị sẽ nhận được hai bưu thiếp.
 • Trong khoảng thời gian 60 ngày sau khi quý vị ghi danh, quý vị sẽ nhận được hai bưu thiếp nhắc nhở.

Đăng Ký Điều Chỉnh

Cả PG&E và SJCE sẽ thực hiện điều chỉnh khi quý vị chuyển đổi nhà cung cấp năng lượng sang SJCE hoặc quay trở về PG&E. Việc giải quyết này sẽ dẫn đến dư nợ do bất kỳ khoản phí sử dụng nào còn nợ đến nay hoặc thay vào đó sẽ dẫn đến việc mất bất kỳ khoản điểm phát điện dư thừa nào trên tài khoản của quý vị tại thời điểm đó.

Hành Động Sớm

Bắt đầu từ Tháng Một năm 2020, trước khi quý vị ghi danh theo lịch trình, quý vị có thể chọn ghi danh sớm:

 • Dịch vụ GreenSource của SJCE, dịch vụ mặc định của chúng tôi với năng lượng sạch hơn và rẻ hơn so với dịch vụ tiêu chuẩn của PG&E,
 • Dịch vụ TotalGreen của SJCE, dịch vụ năng lượng tái tạo 100% của chúng tôi có tính phí thêm $0.01/kWh, khiến cho chi phí trung bình trong nhà của quý vị tăng thêm khoảng $5 mỗi tháng,
 • Hoặc không tham gia để ở lại hoàn toàn với PG&E.

Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (833) 432-2454 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.