QUÝ VỊ TỰ LỰA CHỌN

Lựa chọn thực sự về cách thức phát điện

Quý vị sẽ sớm có lựa chọn thực sự về cách thức phát điện và những gì phải trả cho cách này: Năng lượng sạch hơn với mức giá thấp hơn PG&E 1%.

Hầu hết cư dân và doanh nghiệp ở San José đã đăng ký dịch vụ SJCE GreenSource vào tháng 2 năm 2019. Bạn cũng có thể nâng cấp lên TotalGreen để nhận 100% năng lượng tái tạo.

Your Choices Image

GreenSource

Hầu hết cư dân và doanh nghiệp ở San José đã tự động đăng ký vào GreenSource vào tháng 2 năm 2019. Điện của bạn được tạo ra từ các nguồn tái tạo như gió và mặt trời và từ các nguồn không có carbon như thủy điện. Tỷ lệ GreenSource rẻ hơn so với tỷ lệ tạo PG&E.

Những nguồn không được nêu sẽ không thể biết cơ sở phát điện cụ thể, như điện mua qua giao dịch thị trường mở rộng. Những nguồn này có thể bao gồm năng lượng tái tạo và thủy điện.

SJCE 2020 power mix Vietnamese pie chart

TOTALGREEN

Quý vị có thể chọn trước để nâng cấp lên TotalGreen.

Quý vị sẽ là người đi đầu trong cộng đồng trong cam kết cho tương lai năng lượng sạch bởi vì điện được phát hoàn toàn từ những nguồn tái tạo, không cacbon. Chọn TotalGreen cũng có nghĩa là SJCE có thể phát mạnh mẽ năng lượng sạch tại California và tăng cạnh tranh để giữ mức giá thấp.

Chi phí phụ trội TotalGreen bằng khoảng một tách cà phê mỗi tháng!

TotalGreen!

pie chart

năng lượng mặt trời trên mái nhà

SJCE có chương trình dễ dàng và hấp dẫn cho các hệ thống phát điện mặt trời và loại khác (gió, khí sinh học và pin nhiên liệu). Chương trình Đo Tổng Năng Lượng (NEM) của chúng tôi cũng giống như chương trình của PG&E, cùng với một vài quyền lợi bổ sung.

Nếu quý vị đã có hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà vào Tháng Hai năm 2019, chúng tôi tạm hoãn ghi danh vào Chương Trình Năng Lượng Sạch của San José (San José Clean Energy, SJCE) cho đến năm 2020. Chúng tôi sẽ ghi danh những khách hàng này trong bốn giai đoạn vào năm 2020.

Tìm hiểu thêm

QUÝ VỊ SẼ
ĐƯỢC GHI DANH
VÀO NĂM 2020

KHÔNG THAM GIA – TRỘN LẪN ĐIỆN PG&E*

Nếu bạn chọn, bạn có thể từ chối San Jose Clean Energy và hoàn toàn duy trì dịch vụ PG&E. Tuy nhiên, bạn sẽ không được hưởng lợi từ điện sạch hơn và rẻ hơn cũng như không tham gia vào chương trình năng lượng do địa phương kiểm soát có lợi cho cộng đồng của chúng tôi.

Không có phí để từ chối. Và nếu sau này bạn quyết định rằng SJCE là một lựa chọn tốt cho bạn, chúng tôi sẽ rất vui được chào đón bạn trở lại!

Nếu muốn không tham gia thì chúng tôi khuyến cáo quý vị nên đọc Điều Khoản và Điều Kiện trước.

*Từ Nhãn Mức Năng Lượng 2018 của PG&E.

không tham gIA

Vietnamese PG&E 2018 power mix pie chart