QUÝ VỊ TỰ LỰA CHỌN

Lựa chọn thực sự về cách thức phát điện

Quý vị sẽ sớm có lựa chọn thực sự về cách thức phát điện và những gì phải trả cho cách này: Năng lượng sạch hơn với mức giá thấp hơn PG&E 1%.

Các cư dân và doanh nghiệp của San José sẽ được ghi danh vào dịch vụ GreenSource của SJCE vào tháng Hai, 2019*. Hoặc, quý vị có thể nâng cấp lên TotalGreen, và được 100% năng lượng tái tạo.

*Một số doanh nghiệp nhỏ cũng như khách hàng tư gia có hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà sẽ không được ghi danh vào SJCE GreenSource vào tháng Hai. Tuy nhiên, bắt đầu vào tháng Chạp, 2018, quý vị có thể chọn trước để ghi danh vào dịch vụ TotalGreen.

Your Choices Image

GreenSource

Các khách hàng tại Thành Phố San José có trương mục PG&E hiện tại sẽ được tự động ghi danh vào GreenSource trong tháng Hai, 2019*. Điện sẽ được phát từ những nguồn tái tại như gió và mặt trời, và từ những nguồn không cacbon như thủy điện.

*Một số doanh nghiệp nhỏ sẽ không được ghi danh vào SJCE vào tháng Hai. Xin gọi cho chúng tôi theo số 833-432-2454 để ghi danh sớm.

**Những nguồn không được nêu sẽ không thể biết cơ sở phát điện cụ thể, như điện mua qua giao dịch thị trường mở rộng. Những nguồn này có thể bao gồm năng lượng tái tạo và thủy điện.

pie chart

TOTALGREEN

Quý vị có thể chọn trước để nâng cấp lên TotalGreen.

Quý vị sẽ là người đi đầu trong cộng đồng trong cam kết cho tương lai năng lượng sạch bởi vì điện được phát hoàn toàn từ những nguồn tái tạo, không cacbon. Chọn TotalGreen cũng có nghĩa là SJCE có thể phát mạnh mẽ năng lượng sạch tại California và tăng cạnh tranh để giữ mức giá thấp.

Chi phí phụ trội TotalGreen bằng khoảng một tách cà phê mỗi tháng!

TotalGreen!

pie chart

năng-lượng-mặt-trời-trên-mái-nhà

Khách hàng thương mại: SJCE có chương trình dễ dàng và hấp dẫn cho các hệ thống phát điện mặt trời và loại khác (gió, khí sinh học và pin nhiên liệu) cho khách hàng thương mại.

Khách hàng tư gia: Chúng tôi dự kiến ghi danh khách hàng tư gia vào 2020, khi có thể chắc chắn là quý vị sẽ được giá trị tốt. Nếu hiện đang sử dụng năng lượng mặt trời thì quý vị sẽ không được tự động ghi danh vào dịch vụ GreenSource tiêu chuẩn của SJCE. Tuy nhiên, bắt đầu vào tháng Chạp, quý vị có thể ghi danh sớm bằng cách chọn trước TotalGreen, lựa chọn 100% tái tạo.

Xin ghi danh để được thông báo qua điện thư ở cuối trang và chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị khi có thêm thông tin về chương trình.

CÓ SẴN
LỰA CHỌN

KHÔNG THAM GIA – TRỘN LẪN ĐIỆN PG&E*

Nếu muốn, quý vị có thể không tham gia vào San José Clean Energy và vẫn dùng hoàn toàn dịch vụ của PG&E. Trương mục tư gia và thương mại** sẽ nhận Thông Báo hai tháng trước khi bắt đầu dịch vụ SJCE GreenSource vào tháng Hai, và quý vị có thể không tham gia vào lúc này. Dùng Mẫu Đơn Không Tham Gia trực tuyến. Gọi cho chúng tôi theo số 833-432-2454 nếu quý vị có bất cứ khó khăn nào điền mẫu đơn.

Nếu muốn không tham gia thì chúng tôi khuyến cáo quý vị nên đọc Điều Khoản và Điều Kiện trước.

*Từ Nhãn Mức Năng Lượng 2017 của PG&E.

**Một số doanh nghiệp nhỏ cũng như khách hàng tư gia có mái nhà năng lượng mặt trời sẽ không được ghi danh vào SJCE GreenSource vào tháng Hai. Nếu không nhận Thông Báo bắt đầu dịch vụ thì quý vị sẽ tiếp tục được dịch vụ từ PG&E. Xin gọi cho chúng tôi theo số 833-432-2454 nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào.

 

không tham gIA

pie chart