MỨC GIÁ TƯ GIA

Quý Vị Có Thể Được Năng Lượng Sạch và Mức Giá Cạnh Tranh với SJCE.

Điện của quý vị sẽ được tái tạo nhiều hơn, không có cacbon và các mức giá phát điện, bao gồm phí, sẽ thấp hơn 1% so với các mức giá phát điện của PG&E.

Chọn TotalGreen cho năng lượng tái tạo 100% sẽ tốn phí giống như một tách cà phê hay hai một tháng!

Sử dụng phần mềm tính hóa đơn để so sánh tiền phí và số tiền tiết kiệm được.

 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ

CARE, FERA VÀ MEDICAL BASELINE

Các khách hàng đã đăng ký vào SJCE tiếp tục nhận được các Mức giá thay thế cho năng lượng (CARE), Hỗ trợ giá điện cho gia đình (FERA) tương tự hoặc giảm giá cho Medical Baseline trong chi phí giao hàng của PG&E. Không có cần áp dụng lại.

Trên thực tế, những khách hàng này còn tiết kiệm nhiều hơn với SJCE vì chi phí phát điện của họ rẻ hơn 1%.

XE CHẠY BẰNG ĐIỆN (EV)

Biểu giá xe chạy bằng điện của SJCE, EV-A và EV-B, phản ánh giá của PG&E. Nếu quý vị sẵn sàng ghi danh vào chính sách về giá sạc cho xe chạy bằng điện của PG&E, quý vị sẽ tiếp tục hưởng các mức giá này với SJCE – với năng lượng sạch hơn và chiết khấu 1% phí phát điện.

PG&E lưu trữ toàn bộ thông tin tài khoản của khách hàng vì thế tất cả những lựa chọn thay đổi mức giá vẫn được thực hiện thông qua PG&E. Nếu quý vị muốn đăng ký một mức giá cho Xe Chạy Bằng Điện của mình, liên hệ qua đường dây hỗ trợ khách hàng của PG&E. PG&E sẽ thông báo cho chúng tôi biết mức giá mà quý vị lựa chọn.

Rebates

Rebates & Incentives

 • Federal Tax Credit

  Federal tax credits are available through 2021 for solar panels installed on a home you own and use as a residence. Credits are currently at 30% for tax year 2019, but decrease to 26% for tax year 2020, and 22% for tax year 2021. There will be no tax credits from tax year 2022 onwards.

 • Bay Area SunShares

  Bay Area SunShares is a program that offers limited time discounts for residential solar. Registration is open from August to November each year.

 • California Solar Initiative-Thermal Program

  Offers cash rebates on solar water heating systems for single-family residences, multi-family, and commercial properties. The rebate program is overseen by the California Public Utilities Commission as part of the California Solar Initiative.

 

The California Public Utilities Commission (CPUC) has two programs to help low-income households benefit from solar:

 • Disadvantaged Communities – Single Family Affordable Solar Homes (DAC-SASH)

  Are you a homeowner and CARE or FERA customer living in a one of these communities in California? If so, you may qualify to receive a rooftop solar energy system – including installation – at low or no-cost! For more information, visit GRID Alternatives, a community-based nonprofit and administrator of this program.

 • Solar on Multifamily Affordable Housing (SOMAH)

  Property owners of multi-family affordable housing developments apply to be on the waitlist to receive funding for solar energy systems. For more information, visit the SOMAH website.

solar