MỨC GIÁ TƯ GIA

Quý Vị Có Thể Được Năng Lượng Sạch và Mức Giá Cạnh Tranh với SJCE.

Điện của quý vị sẽ được tái tạo nhiều hơn, không có cacbon và các mức giá phát điện, bao gồm phí, sẽ thấp hơn 1% so với các mức giá phát điện của PG&E.

Chọn TotalGreen cho năng lượng tái tạo 100% sẽ tốn phí giống như một tách cà phê một tháng!

Sử dụng bảng tính khoản tiết kiệm của chúng tôi để tính toán số tiền tiết kiệm của quý vị.

MẪU SO SÁNH CHI PHÍ TƯ GIA*

SJCE GreenSource
45% năng lượng tái tạo
Phát điện
$39.52
Lệ phí thêm vào của PG&E
$12.36
Cung cấp điện của PG&E
$67.49
Tổng chi phí trung bình
$119.37
PG&E
39% năng lượng tái tạo
Phát điện
$52.41
Lệ phí thêm vào của PG&E
$0
Cung cấp điện của PG&E
$67.49
Tổng chi phí trung bình
$119.90
SJCE TotalGreen
100% năng lượng tái tạo
Phát điện
$43.97
Lệ phí thêm vào của PG&E
$12.36
Cung cấp điện của PG&E
$67.49
Tổng chi phí trung bình
$123.82
PG&E Solarchoice
100% năng lượng tái tạo
Phát điện
$41.99
Lệ phí thêm vào của PG&E
$13.26
Cung cấp điện của PG&E
$67.49
Tổng chi phí trung bình
$122.74

*Dựa theo mức sử dung tư gia điển hình là 445kWh theo biểu giá E-1 ở mức giá hiện tại của PG&E, và mức giá của SJCE có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2019. Chi phí thực sự sẽ thay đổi tùy theo mức sử dụng và những yếu tố khác. Ước tính này là trung bình của mức giá theo mùa. Xem mức năng lượng tái tạo PG&E trong Báo Cáo Thường Niên cho California Energy Commission Power Source Disclosure Program tháng Sáu, 2018.

NHỮNG CHI PHÍ NÀY DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

PHÁT ĐIỆN

Đây là tiền trả cho nguồn điện và số điện quý vị sử dụng. Mức giá sẽ thay đổi tùy theo loại dịch vụ quý vị chọn: dịch vụ GreenSource, TotalGreen hay PG&E.
 

CUNG CẤP ĐIỆN

PG&E vẫn cung cấp điện trên đường dây hiện tại và duy tu những đường dây này. Mức giá cung cấp của PG&E giống nhau cho mọi người.
 

LỆ PHÍ THÊM VÀO CỦA PG&E

PG&E thêm lệ phí cho khách hàng của SJCE vào hóa đơn của quý vị, đôi khi gọi là “lệ phí thoát” để bồi hoàn cho cơ sở hạ tầng hiện tại và chi phí hợp đồng dài hạn cho điện đã mua trước đây. Như trình bày trong bảng trên, dịch vụ SJCE GreenSource vẫn rẻ hơn PG&E, ngay cả với lệ phí thêm vào.

pie chart

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ

CARE, FERA VÀ MEDICAL BASELINE

Các khách hàng đã đăng ký vào SJCE tiếp tục nhận được các Mức giá thay thế cho năng lượng (CARE), Hỗ trợ giá điện cho gia đình (FERA) tương tự hoặc giảm giá cho Medical Baseline trong chi phí giao hàng của PG&E. Không có cần áp dụng lại.

Trên thực tế, những khách hàng này còn tiết kiệm nhiều hơn với SJCE vì chi phí phát điện của họ rẻ hơn 1%.

XE CHẠY BẰNG ĐIỆN (EV)

Biểu giá xe chạy bằng điện của SJCE, EV-A và EV-B, phản ánh giá của PG&E. Nếu quý vị sẵn sàng ghi danh vào chính sách về giá sạc cho xe chạy bằng điện của PG&E, quý vị sẽ tiếp tục hưởng các mức giá này với SJCE – với năng lượng sạch hơn và chiết khấu 1% phí phát điện.

PG&E lưu trữ toàn bộ thông tin tài khoản của khách hàng vì thế tất cả những lựa chọn thay đổi mức giá vẫn được thực hiện thông qua PG&E. Nếu quý vị muốn đăng ký một mức giá cho Xe Chạy Bằng Điện của mình, liên hệ qua đường dây hỗ trợ khách hàng của PG&E. PG&E sẽ thông báo cho chúng tôi biết mức giá mà quý vị lựa chọn.

TÍNH TOÁN TIỀN PHÍ VÀ SỐ TIỀN TIẾT KIỆM ĐƯỢC

BẢNG TÍNH

Bảng tính này sẽ giúp so sánh số tiền quý vị sẽ trả mỗi tháng cho dịch vụ phát điện PG&E với số tiền quý vị đang trả cho dịch vụ phát điện SJCE. Khách hàng GreenSource sẽ thấy được khoản tiết kiệm 1%, trong khi khách hàng TotalGreen sẽ thấy được một khoản phí bảo hiểm nhỏ.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên với chúng tôi theo địa chỉ (833) 432-2454.

BẢNG TÍNH

 

TÔI PHẢI TRẢ PHÍ CHO TOTALGREEN BAO NHIÊU?

Dịch vụ TotalGreen của SJCE cung cấp cho khách hàng với 100% nguồn năng lượng tái tạo với giá biểu $0.01/kilowatt giờ (kWh). Đối với các hộ sử dụng trung bình, việc này tốn chi phí khoảng $5 thêm mỗi tháng qua dịch vụ GreenSource.

Để ước tính TotalGreen sẽ tính phí quý vị bao nhiêu mỗi tháng, hãy tìm tổng số kWh đã sử dụng trên hóa đơn mới nhất của quý vị và nhân số này với $0.01.

 

THAY ĐỔI MỨC GIÁ BIỂU CỦA QUÝ VỊ

94% các hộ gia đình tại San José đã sử dụng biểu giá theo bậc với PG&E, họ áp dụng giá điện dựa trên chỉ số được sử dụng.

Các hộ gia đình còn lại tại San José sử dụng giá biểu theo thời gian sử dụng (TOU), trong đó giá điện dựa trên khung thời gian sử dụng. Khoảng 75% cư dân San José sẽ tiết kiệm tiền theo giá biểu TOU so với các giá biểu theo bậc. Các chương trình TOU tốt hơn cho việc định giá khách hàng với chi phí mua điện năng. Chi phí cao hơn, các khung thời gian “cao điểm (peak)” rơi từ 4 đến 9 giờ tối khi nhu cầu dùng điện tăng cao và ít năng lượng tái tạo có sẵn.

Các tùy chọn chương trình biểu giá của SJCE đối xứng với PG&E, ngoại trừ khách hàng nào đang được áp dụng giá biểu theo bậc với PG&E cho việc cấp điện sẽ được tính giá biểu cấp điện cố định với SJCE, bất kể nhu cầu sử dụng. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin, so sánh việc sử dụng của mình trên các chương trình biểu giá khác nhau, và chọn một kế hoạch biểu giá mới thông qua PG&E; PG&E sẽ thông tin lựa chọn của quý vị cho chúng tôi.